BHP - nadzór, usługi, szkolenia, obsługa, outsourcing

obsługa i outsourcing  BHP

BHP w przedsiębiorstwie - obsługa i outsourcing BHP.

BHP to bardzo szerokie zagadnienie, które dotyczy każdego zakładu pracy. Niezależnie od charakteru prowadzonej działalności niezbędne jest prowadzenie nadzoru BHP. Takie działanie skupia się na stworzeniu bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy. W każdym przedsiębiorstwie występują czynniki szkodliwe i potencjalnie niebezpieczne. Istotą nadzoru BHP jest identyfikacja tych czynników i powzięcie działań minimalizujących ich wpływ na życie i zdrowie człowieka. Nadzór BHP daje możliwość badania zagrożeń występujących na stanowiskach pracy i pozwala na wykorzystanie narzędzi, które zoptymalizują procesy w sposób zgodny z przepisami prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

nadzór BHP

Stanowiska pracy - nadzór BHP.

Każde stanowisko pracy, jakie występuje w zakładzie posiada ryzyko związane z wykonywaniem obowiązków. Dla każdego z osoba należy określić charakterystykę, wyodrębnić wykonywane zadania i określić możliwe zagrożenia. Takie postępowanie pozwoli na skonstruowanie polityki przeciwwypadkowej w miejscu pracy, ale także ułatwi dostosowanie narzędzi pracy w sposób bezpieczny i ergonomiczny. Wykonywanie obowiązków pracowniczy w sposób bezpieczny i właściwy w dużej mierze zależy od świadomości pracowników, co do potencjalnych zagrożeń. W tym celu należy regularnie, zgodnie z przepisami prawa przeprowadzać szkolenia BHP w zakładzie pracy. Takie działanie jest podstawą realizacji planu zapewnienia bezpieczeństwa. Nieprofesjonalne szkolenia BHP bądź całkowita z nich rezygnacja, mogą prowadzić do sytuacji zagrażających bezpiecznym warunkom pracy. Istotne jest, aby pracownicy w sposób ciągły pracowiali pod presją konieczności przestrzegania zasad BHP opisanych w zakładzie pracy. Bez właściwie przeprowadzonych szkoleń jest to niemożliwe.

Szkolenia BHP

Służba BHP - Szkolenia BHP.

Niewielkie przedsiębiorstwa (do 100 pracowników) nie mają obowiązku tworzenia tzw. służby BHP w zakładzie pracy. Nie oznacza to jednak, że mogą obejść przepisy i traktować tą dziedzinę w sposób marginalny. Na przeciw przedsiębiorstwom, które nie posiadają własnej komórki BHP wychodzą firmy zewnętrzne, świadczące usługi BHP w formie outsourcingu. To idealne rozwiązanie, dla firm, które prowadzą politykę kosztową i nie mogą pozwolić sobie na zatrudnianie własnego behapowca na etacie. Outsourcing BHP to kompleksowa obsługa - szkolenia, tworzenie dokumentacji BHP, badanie czynników szkodliwych, tworzenie instrukcji BHP na stanowiskach pracy, tworzenie kart charakterystyki substancji niebezpiecznych, tworzenie protokołów i dokumentacji powypadkowej. Specjalista do spraw BHP, w sposób całościowy i dogłębny prowadzi wyważoną politykę BHP w zakładzie pracy. Również jest odpowiedzialny za kalendarium szkoleń BHP.

Za stan bezpieczeństwa i higienę pracy zawsze odpowiada pracodawca. W zależności od wielkości zakładu te zadania może powierzyć stworzonej do tego komórce BHP lub udzielić zadań wybranemu pracownikowi. W przypadku wykrycia przez instytucje kontrolujące nieprawidłowości pełna odpowiedzialność spoczywa na pracodawcy, ale można w tym zakresie zaufać profesjonalistom i podjąć współpracę dotyczącą obsługi BHP z firmą zewnętrzną.

Usługi BHP

Usługi BHP.

Outsourcing BHP to niższe koszty dla przedsiębiorcy. To także pewność, że wiedza i doświadczenie specjalisty zewnętrznego zapewni firmie kompletny i zgodny z przepisami nadzór BHP. Firmy zewnętrzne specjalizujące się w obsłudze BHP mają ogrom wiedzy i narzędzi do pomocy i wsparcia menadżerów. Wykorzystywanie ich usług pomaga w zmniejszeniu napięcia związanego z niewiedzą osób nadzorujących przedsiębiorstwo. Jak pokazuje praktyka, szkolenia przeprowadzane przez osoby z zewnątrz pozytywnie i wzmacniająco działają na kadrę każdego szczebla.